สหประกันชีวิต ลงนามMOU กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์

0
99

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยนางรัชนีพร พึงประสพ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ ร่วมพิธี “ลงนามข้อตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกัน” (MOU) กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ ในการร่วมส่งเสริมสวัสดิการด้านการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้กับสมาชิกสหกรณ์ ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพ

โดยมี ประธานคณะกรรมการ นางทัศนีย์ ผลชานิโก (รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์) ร่วมลงนาม พร้อมคณะกรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

โอกาสนี้ ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณในความเชื่อมั่นและไว้วางใจ โดยประธาน คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถ และขอยึดมั่นสัญญาว่า จะดูแลสมาชิกผู้เอาประกันทุกรายอย่างดีที่สุด เพื่อให้สมกับที่ทุกท่านไว้วางใจ