ออมสิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปล่อยกู้ซ่อมบ้าน 100% ดบ.ต่ำ -กู้ฉุกเฉิน 3 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน

0
31

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้ลูกค้าและประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา  ธนาคารได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่ ด้วยวงเงินกู้ฉุกเฉินที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปรน อัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัย ซื้อสิ่งของจำเป็น ประกอบด้วย 

สินเชื่อเคหะ สำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไป ที่บ้านพัก/ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม  โดยให้กู้ 100% ของราคาประเมินในส่วนที่เสียหายและต้องการซ่อมแซม/ต่อเติม ดอกเบี้ยปีแรก 2.00% 

สินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านทดแทนที่ได้รับความเสียหาย วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน หรือรายละไม่เกิน 300,000 บาท ใช้ที่ดิน/บ้านพร้อมที่ดิน/คอนโด ที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ ดอกเบี้ยปีแรก 2.00% 

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นเงินกู้ฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม/ภัยพิบัติ ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยปลอดชำระเงินงวดใน 3 เดือนแรก

ลูกค้าหรือผู้ประสบภัย ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115