“อีลิท เฮลท์ พลัส” ชนะเลิศสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี 4 ปีซ้อน

0
59

เมืองไทยประกันชีวิต (MTL)  ปลื้มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส ได้รับรางวัล  “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2023” รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 จากนิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล   ตอกย้ำสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปีต่อเนื่องเป็นปีที่  4

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  บริษัทฯพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภค และออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะแต่ละบุคคล (Personalization) ให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งประชาชนสนใจในผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพมากขึ้น จึงออกแบบผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพ  “อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus)” ที่สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 90 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี ตอบโจทย์ความคุ้มครองสุขภาพรอบด้านและสอดคล้องกับมาตรฐานประกันสุขภาพฉบับใหม่    

ทั้งนี้ความคุ้มครองสุขภาพ  “อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus)” คุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย โดยผู้เอาผู้เอาประกันภัยซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการ สามารถเลือกวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 20-100 ล้านบาทต่อปี คุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ครอบคลุมการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ตามแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก 

รวมถึงการฟอกไต การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการเคมีบำบัด และแบบ Targeted Therapy  การวินิจฉัยโรคแบบ CT Scan และ MRI โดยไม่ต้องแอดมิท หรือกรณีเจ็บป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล  หรือค่าห้องเดี่ยวพิเศษ 10,000 – 25,000 บาทต่อวัน และห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) เหมาจ่ายตามจริง รวมสูงสุด 365 วัน เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วไทย หรืออยากรักษาที่ไหน สามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้จาก 4 พื้นที่ทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังพลัสความคุ้มครองเพิ่มได้ตามต้องการ อาทิ ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) และสุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ซึ่งประกอบด้วย ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตาสามารถพลัสเพิ่มได้ตามความต้องการ โดนเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับรางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566  “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2023 แสดงถึงความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทฯสามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้า และความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ  เพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยเมืองไทยประกันชีวิตได้รับรางวัลนี้ตั้งแต่ปี 2563 – 2566  ต่อเนื่องกันถึง 4 ปี

“รางวัลดังกล่าว เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของทีมงานทุกคนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า  ซึ่งบริษัทฯให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นผู้นำในตลาดที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการดีที่สุดให้กับผู้บริโภค   ตลอดจนขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ ให้เมืองไทยประกันชีวิตดูแลความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ” นายสาระกล่าว

หมายเหตุ :

  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • เบี้ยประกันภัย สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ