เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ย้ำเป็นผู้นำในตลาดประกันโรคร้ายแรง

0
236

            เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าผลักดันให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด 2 แบบ ‘เอไอเอ ซีไอ แคร์’ (AIA CI Care) และ ‘เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ’ (AIA CI Top Up) มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำการเป็นผู้นำในตลาดประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

            นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการวางแผน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด โดยเฉพาะการวางแผนด้านความคุ้มครองโรคร้ายแรง เมื่อปี 2560 เราได้เปิดตัวแคมเปญ ‘AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย’ พร้อมผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงหลากหลายแบบ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก เห็นได้จากยอดขายของผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงซึ่งอยู่ในแคมเปญ ‘AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย’ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นสัญญาณในด้านบวกที่บ่งบอกว่าคนไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน คนไทยมีประกันชีวิตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพียงแค่ 39% ของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็อาจยังมีความคุ้มครองไม่เพียงพอสำหรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่รายล้อมรอบ ๆ ตัว รวมทั้งความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บที่เพิ่มสูงขึ้น เอไอเอ ในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ จึงเดินหน้าสนับสนุนให้คนไทยมีความคุ้มครองที่เพียงพออย่างรอบด้าน โดยเฉพาะความคุ้มครองด้านโรคร้ายแรง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย”

           นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “เนื่องจากวิถีการดำเนินชีวิตแบบสังคมเมืองที่ขยายตัว บวกกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่เพียงพอ การรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ การสูบบุหรี่ หรือการดื่มแอลกอฮอลล์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงโรคร้ายแรง นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของวิวัฒนาการทางการแพทย์ยังทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับโรคร้ายแรงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงปัญหาทางด้านการเงินที่อาจจะตามมาของผู้ป่วยและครอบครัว

           ทั้งนี้ เอไอเอ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และมุ่งผลักดันให้คนไทยวางแผนความคุ้มครองโรคร้ายแรงให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงความจำเป็นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เอไอเอ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงตัวใหม่ ‘เอไอเอ ซีไอ แคร์’ ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ที่จะสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้เอาประกันและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาของชีวิต โดยคุ้มครองโรคร้ายแรงมากถึง 6 กลุ่ม รวมกว่า 62 โรคร้ายแรง แบ่งเป็นครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง ทั้งหมด 18 โรค และโรคร้ายแรงระดับรุนแรงทั้งหมด 44 โรค อันประกอบด้วย กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก กลุ่มโรคหัวใจ ระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อการบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ กลุ่มโรคร้ายแรงในผู้เยาว์

           ซึ่งเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ทันที 40% ของจำนวนเงินเอาประกัน และเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน รวมผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด 140% ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ โดยมอบความคุ้มครองยาวนานตั้งแต่ผู้เอาประกันอายุ 1 เดือนถึงอายุ 80 ปี”

           นอกจากนี้ เอไอเอ ยังได้เปิดตัว เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ (AIA CI Top Up) ซึ่งเป็นบันทึกสลักหลัง เพื่อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส (AIA CI Plus) ที่มอบความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง คลอบคลุม 5 กลุ่ม รวม 18 โรค โดยจำนวนเงินเอาประกันจะเท่ากับ 40% ของจำนวนเงินเอาประกันของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่มอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรงทั้งหมด 44 โรค โดยผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือกรณีเสียชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้น เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ จะเข้ามาเติมเต็มความคุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งในระดับต้นถึงระดับปานกลาง เพื่อปิดช่องว่าง ให้กับสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส และคลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดการรักษา สร้างความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงของเอไอเอ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aia.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ AIA Call Center 1581

คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัยและเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่