โตเกียวมารีนประกันชีวิต นำทัพนักขายท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

0
146

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดทริปพิเศษสำหรับนักขายผู้พิชิตคุณวุฒิ ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เจาะลึกโตเกียว ฟูจิ 5 วัน นำโดย ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน นำคณะตัวแทน และผู้บริหารตัวแทน เดินทางท่องเที่ยวชมเส้นทางธรรมชาติแสนสวยของวนอุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเน่ ภูเขาไฟฟูจิที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ล่องเรือโจรสลัด ชมทิวทัศน์ที่งดงามหุบเขาโอวาคุดานิ นมัสการหลวงพ่อโต ไดบุทซึ พระพุทธรูปกลางแจ้งอายุกว่า 800 ปี และสักการะศาลเจ้าเมจิ วัดอาซะกุซ่า และช้อปปิ้ง ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น ชาร์จพลังการทำงานก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20-24 กันยายน ที่ผ่านมา