โบว์ลิ่งการกุศลสมาคมชาวบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

0
15

          สมาคมชาวบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยนางสาวพรรณี ปิติกุลตัง นายกสมาคม      เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนเพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรคหัวใจพิการวิกฤตในทารก รวมทั้งมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนงบประมาณในต่างจังหวัด และนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม และใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมความสัมพันธ์ของสมาคมชาวบริษัทกลางฯ ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล สาขาแคราย