4 เหตุผลทำไม “วัยรุ่น” ควรทำประกัน

0
49
Group of three Asian young women jumping on beach, friends happy relax having fun playing on beach near sea when sunset in evening. Lifestyle friends travel holiday vacation on beach summer concept.

แน่นอนว่าการทำประกันชีวิต อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญอันดับแรกที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น
ซึ่งเป็นวัยที่ยังคงแข็งแรงและมีสุขภาพดีอยู่ แต่ถึงอย่างนั้นช่วงวัยรุ่นก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนเพื่อความมั่นคงของอนาคต โดยเฉพาะในวันที่ต้องการจะซื้อบ้านเพื่อสร้างครอบครัว ประกันชีวิตจะมอบความคุ้มครองทางการเงินให้แก่คนที่คุณรัก หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแก่ตัวคุณ
Gen Healthy Life ได้รวบรวม “เหตุผล 4 ข้อ ที่วัยรุ่นควรทำประกันชีวิต” เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต มาแนะนำ

            ปกติแล้วกรมธรรม์ประกันชีวิตมีหลายประเภท และส่วนใหญ่เป็นประกันชีวิตแบบระยะยาว ที่สามารถเลือกจำนวนเงินเอาประกันและระยะเวลาความคุ้มครองที่ต้องการได้ โดยค่าเบี้ยประกันจะแตกต่างกันไปตามอายุและไลฟ์สไตล์ ดังนั้นการทำประกันชีวิตตั้งแต่วัยรุ่นจะช่วยให้สามารถออมเงินได้มากกว่าเดิม ด้วยเหตุผล 4 ข้อ ได้แก่ 

            “อัตราสุดคุ้ม” การทำประกันไว้ตั้งแต่ช่วงอายุ 20 ปี จะช่วยให้ได้ชำระเบี้ยในอัตราที่ดีและไม่แพงจนเกินไป เนื่องจากหลาย ๆ กรมธรรม์ อายุน้อยกว่าก็ชำระเบี้ยน้อยกว่า ซึ่ง “วัยรุ่นมีความเสี่ยงด้านสุขภาพน้อยกว่า” เป็นข้อดีที่ทำให้วัยรุ่นได้ชำระเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม และความเจ็บป่วยมักเกิดขึ้นในภายหลังด้วย

            ขณะที่การทำประกันตั้งแต่ยังวัยรุ่นยังช่วย “ปกป้องคนที่คุณรัก” ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน ซึ่งภาระหนี้สินจะตกไปเป็นของคนที่คุณรักทันที โดยการทำประกันช่วยปกป้องภาระทางการเงินนี้ได้ รวมถึงยังเป็นการ “สร้างเครดิต” ในการกู้ยืมเงินจากกรมธรรม์ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เลือกด้วย ศึกษารายละเอียดแบบประกันเพิ่มเติมได้ที่  https://generali.co.th/product/   

ดังนั้น วัยรุ่นจึงควรให้ความสนใจในเรื่องการทำประกัน โดยเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อปกป้องและคุ้มครองอนาคตของคุณเอง สามารถติดตามบทความเนื้อหาสาระดี ๆ ด้านสุขภาพ และเคล็ดลับการวางแผนสร้างหลักประกันในชีวิตได้ที่ Gen Healthy Life