AIA เพิ่มผลประโยชน์ “โบนัสพิเศษยามเกษียณ”ลดเบี้ยขั้นต่ำ RPP แบบประกันตระกูล Issara

0
44

       เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนคนไทยให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมพร้อมการวางแผนเกษียณอย่างมั่นคง ประกาศปรับเพิ่มผลประโยชน์สำหรับแบบประกันตระกูล”Issara” หรือ ยูนิตลิงค์ “AIA Issara Plus” และ”AIA Issara Prestige Plus” โดยได้เพิ่มผลประโยชน์ “โบนัสพิเศษยามเกษียณ” สำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่และกรมธรรม์เดิมที่ลูกค้าซื้อไปตั้งแต่เริ่มเปิดขาย พร้อมปรับลดขั้นต่ำของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) สำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่

       นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 82 ปี ที่เอไอเอดำเนินกิจการในประเทศไทยด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเพียงพอให้แก่ประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งยังให้การสนับสนุนการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมให้แต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนให้คนไทยมีการวางแผนการเงินสำหรับเกษียณอายุ ล่าสุดเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงของความคุ้มครองยิ่งขึ้น เอไอเอ ได้ประกาศเพิ่มผลประโยชน์ “โบนัสพิเศษยามเกษียณ” ซึ่งเป็นโบนัสสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) สำหรับแบบประกันเอไอเอ อิสระ พลัส และเอไอเอ อิสระ เพรจทีส พลัส

        ทั้งนี้ทั้ง 2 แบบประกันดังกล่าว อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ (AIA Unit Linked) หรือประกันชีวิตควบการลงทุน โดยบริษัทจะจ่ายโบนัสพิเศษยามเกษียณเมื่อ (1) ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปีขึ้นไป ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (2) กรมธรรม์มีผลบังคับอย่างน้อย 10 ปีกรมธรรม์ และ (3) มีการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองอย่างน้อย 10 ปี* ซึ่งจะจ่ายโบนัสพิเศษยามเกษียณเป็นอัตราร้อยละ 0.45 ต่อปี โดยคำนวณจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง โดยจะมีผลกับทั้งกรมธรรม์ฉบับใหม่และกรมธรรม์เดิมที่ลูกค้าซื้อไปตั้งแต่เริ่มเปิดขาย

         นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการปรับลดขั้นต่ำของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง(RPP) ในแบบประกัน เอไอเอ อิสระ พลัส สำหรับกรมธรรม์ใหม่ จากเดิมที่เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองขั้นต่ำอยู่ที่ 12,000 บาท เปลี่ยนใหม่เป็น กำหนดให้เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองขั้นต่ำที่ 6,000 บาท โดยจะต้องมีเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรวม** (เบี้ยฯ รวม RPP) ขั้นต่ำ 12,000 บาท และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 60,000 บาท***

        ทั้งนี้ แบบประกันเอไอเอ อิสระ พลัส เน้นเจาะกลุ่มคนรักอิสระ ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงอายุ พร้อมทั้งยังมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นผ่านการลงทุนในกองทุนรวมที่มีคุณภาพ ที่บริหารงานโดย บลจ. เอไอเอ(ประเทศไทย) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารพอร์ตมากว่า 30 ปี โดยเชื่อมกับโอกาสในการลงทุนผ่านเครือข่ายทั่วโลก และมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพระดับโลกช่วยดูแลพอร์ตลงทุนให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ด้วยความใส่ใจ เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในระยะยาว

       สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ ‘เอไอเอ อิสระ พลัส’ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในกลุ่มประกันชีวิตควบการลงทุน
(ยูนิต ลิงค์) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aia.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ AIA Call Center โทร 1581

หมายเหตุ 

* รายปีครบ 10 งวด ราย 6 เดือนครบ 20 งวด ราย 3 เดือนครบ 40 งวด หรือรายเดือนครบ 120 งวด

** เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (เบี้ยฯรวม RPP) = เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) + เบี้ยประกันภัยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่มเติม UDR

*** จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยฯ RPP จะคำนวณจากจำนวนเท่าของเบี้ยฯ RPP ตามตารางขอบเขตของจำนวนเงินเอาประกันภัย (Sum Assured Multiplier: SAM) และไม่น้อยกว่า 60,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

คำเตือน: ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here