Howden Maxi บริจาควัสดุ-ทุนทรัพย์ มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ จัดทำสื่อการเรียนการสอน

0
35

          ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน ของ บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด หรือ Howden Maxi นำปฏิทินเก่า หนังสือ และกระดาษเก่าที่ใช้แล้ว ที่ได้รับการบริจาคจากพนักงานของบริษัทฯ ในโครงการ “การปฏิทินเก่า เราขอ ส่งต่อเพื่อความรู้” ไปมอบให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นำไปใช้เป็นวัสดุในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และการจัดทำหนังสือ “หนังสืออักษรเบรลล์” รวมทั้งยังได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดทำอุปกรณ์เพื่อคนตาบอดดังกล่าวด้วย ทั้งนี้อุปกรณ์ต่างๆ จะถูกส่งต่อไปใช้เป็นสื่อสารการเรียนการสอนของผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ โดยได้นำไปมอบ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here