SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต เปิดสำนักงานตัวแทน จ.ขอนแก่น เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

0
25

คณะผู้บริหารจาก บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life นำโดยนางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายกรสยาม นนทรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตัวแทน, ดร.ณัฏฐพัฒน์ โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมช่องทางจัดจำหน่าย และทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวบีบี ศุทธชัย ผู้อำนวยการบริหารและพัฒนาตัวแทน เจ้าของสำงานตัวแทน SE Life ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อเดินหน้าขยายสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน สร้างความมั่นคงในอาชีพ และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยได้รับเกียรติจากนายยินชัย อานันทนสกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดสำนักงาน ณ อาคารเจแสควร์ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดย SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต หนึ่งในสายธุรกิจหลักของไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ให้สามารถเติบโตในเส้นทางอาชีพ สร้างประสบการณ์งานบริการที่ดีให้ลูกค้าสัมผัสได้ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ภายใต้คำสัญญาที่มาพร้อมกับบทพิสูจน์ให้ลูกค้าของ SE Life สามารถ “สุขได้กับทุกการเปลี่ยนแปลง”