ttb ซื้อหุ้น 10% ธนชาตประกันภัยและบล.ธนชาต ยกระดับผลิตภัณฑ์-บริการครบวงจร

0
52

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นใน บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 10% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,102 ล้านบาท และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 10% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 503 ล้านบาท รวมมูลค่าธุรกรรมทั้งสิ้นประมาณ 1,605 ล้านบาท จาก Scotia Netherlands Holding B.V. หรือ BNS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ The Bank of Nova Scotia โดยคาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะเสร็จสิ้นได้ภายในสิ้นปี 2564

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของลูกค้าและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งจากบริการที่หลากหลายและครบวงจรมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต  โดยธนชาตประกันภัย มีความชำนาญและอยู่ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยมายาวนาน  มีส่วนแบ่งตลาดที่ 4.8% ลำดับที่ 7 ของอุตสาหกรรม มีทุนจดทะเบียน 4.9 พันล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประกันวินาศภัย และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงถึง 1,381% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 140%

ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งศักยภาพและความพร้อมของธนชาตประกันภัย จะช่วยสนับสนุนธุรกิจเช่าซื้อ (Hire purchase) ของทีเอ็มบีธนชาต  โดยร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า  เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์ โดยเฉพาะประกันภัยต่ออายุ  รวมไปถึงโอกาสในการต่อยอดและพัฒนาแพลตฟอร์มไปสู่การให้บริการด้านรถยนต์ (Car Ecosystem) อย่างครบวงจรในอนาคต

สำหรับหลักทรัพย์ธนชาต เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่อยู่ในธุรกิจมายาวนานและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีทุนจดทะเบียน 3.0 พันล้านบาท และมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 61% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 7%  เข้ามาเป็นพันธมิตรสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าใน 2 ส่วน คือ

ส่วนแรกบริการด้านการลงทุนสำหรับลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มมั่งคั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายหลังการวมกิจการ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการจากหลักทรัพย์ธนชาตที่มีความหลากหลาย เมื่อรวมกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ ttb มีอยู่ จะช่วยยกระดับบริการด้านการลงทุนให้เป็น One stop service ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการพอร์ตความมั่งคั่ง (Wealth management) ได้ครบทุกแง่มุมการลงทุนแบบ 360 องศา

ส่วนที่สอง ได้แก่ บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ซึ่งหลักทรัพย์ธนชาตในฐานะพันธมิตรหลักก็จะช่วยยกระดับบริการด้านการบริหารเงินทุนที่ธนาคารมีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ด้านวาณิชธนกิจ บริการด้านตลาดทุน รวมถึงการนำเสนอเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ  ให้ดียิ่งขึ้น

“ทั้งธนชาตประกันภัยและหลักทรัพย์ธนชาต เป็นบริษัทแนวหน้าในอุตสาหกรรม มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมาโดยตลอด จึงมั่นใจว่าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้จะช่วยส่งมอบประสบการณ์เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย และสร้างการเติบโตทางธุรกิจตลอดจนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาวอย่างยั่งยืน” นายปิติ สรุป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here