อุบัติเหตุทางถนน “ทุกคน” จะได้รับความ คุ้มครอง ถ้ารถทุกคัน มี ประกันภัย พ.ร.บ.

0
38

ในปัจจุบัน มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนข้ามถนน หรือคนเดินเท้าบ่อยครั้ง จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก จากข้อมูล www.thairsc.com ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวนกว่า 13,000 ราย มีผู้บาดเจ็บ จำนวนกว่า 880,000 คน พบว่า มีคนเดินเท้า เสียชีวิต จำนวน 850 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.30 และบาดเจ็บ จำนวน 14,287 คน คิดเป็นร้อยละ 1.62

จากข้อมูล ยังพบว่า ผู้เสียชีวิตอยู่ในช่วงวัยทำงานมากที่สุด จำนวน 379 ราย โดยช่วงเวลาเกิดเหตุ ที่ทำให้คนเดินเท้าเสียชีวิตมากที่สุดคือช่วงเวลา 19.00 น. 

สาเหตุที่ทำให้คนเดินเท้าประสบอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ประมาท ขับรถเร็ว รวมถึงการออกแบบทางข้ามที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพถนน ทัศนวิสัยไม่เอื้อต่อการใช้ถนนของคนเดินเท้า และการบังคับใช้กฎหมายจราจรไม่เพียงพอ

และที่สำคัญ การขับรถในเขตชุมชนและเขตที่มีคนเดินเท้าหนาแน่น ไม่ควรขับขี่รถด้วยความเร็ว ควรใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อที่ผู้ขับขี่จะสามารถหยุดรถได้ทันหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด  จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก WHO ระบุว่าหากเกิดการชนที่ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คนเดินเท้าจะมีโอกาสรอดชีวิตถึง 90% และสำหรับคนเดินเท้า ก็ควรเดินให้ชิดทางด้านขวามือ จะได้เห็นรถที่วิ่งสวนมาเพื่อความปลอดภัย ที่สำคัญถ้ามีทางสำหรับคนเดินเท้า ก็อย่าเดินบนถนนเด็ดขาด ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยทั้ง    ผู้ขับขี่และคนเดินเท้าเอง

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถ รวมถึงผู้ประสบภัยที่เป็นคนเดินเท้า หากรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้นมีการทำประกันภัยภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ. โดยกฎหมายได้กำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.เพื่อเป็นหลักประกัน หากเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท ผู้บาดเจ็บจะได้ความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลตามความเสียหายที่แท้จริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน หากผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน ถูกรถไม่มีประกับภัย พ.ร.บ. ทำให้เสียชีวิต ทายาทของผู้ประสบภัยหรือผู้บาดเจ็บจะต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขับขี่รถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเอง

ดังนั้นการทำประกันภัย พ.ร.บ.จึงเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่เจ้าของรถทุกคนต้องปฎิบัติตามกฎหมาย เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้ประสบภัยจากรถทุกคนก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ผู้ประสบภัยจากรถสามารถติดต่อใช้สิทธิได้ที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถของตนเองหรือที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทกลางฯ Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.rvp.co.th 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่