พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ประธานสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด พร้อมด้วยนายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมงานเปิดตัวสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด ประจำฤดูกาล 2018 ในฐานะที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนสโมสรฯ ดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ณ กองบัญชาการกองทัพบก
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสุธี  โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้แทนรับ “รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งนวัตกรรม - ประเทศไทย ประจำปี 2560 (Most Innovative Life Insurance Company - Thailand 2017)” จากการประกวด International Finance Awards 2017 จัดโดยนิตยสาร International Finance สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือ เชื่อมั่น ตลอดช่วงชีวิต ผ่านนวัตกรรมด้านประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่มีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับ ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงการมีช่องทางการขายที่ครอบคลุม มีการบริการที่ดีต่อลูกค้าภายใต้นโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)...
นางสาววราภรณ์ ลีกุลนิมิต (คนที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน The Celebration of Mega FoodWalk Opening 2018 ฉลองเปิดโซนใหม่เมกา ฟู้ดวอล์ค ที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังไว้มากมาย ในฐานะที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าเมกา บางนา
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ โดยใช้่ชื่อว่า “โครงการเมืองไทย สบายใจ เกินคุ้ม” เพื่อเป็นทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้านหลักประกันในการสร้างความอุ่นใจทั้งด้านชีวิตและสุขภาพดังกล่าวอย่างเหมาะสมโครงการเมืองไทยสมบายใจเกินคุ้ม จะประกอบด้วยแบบประกันภัยภายในระยะเวลา 10/10 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย มีจุดเด่นที่ช่วยสร้างความสบายกายและสบายใจให้กับลูกค้าในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ด้วยความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยวงเงินแบบเหมาจ่ายเมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมสูงสุด 375,500 บาทต่อปี ซึ่งความคุ้มครองนี้ จะอยู่ในแผนประกันที่ 2 และยังเป็นส่วนช่วยเติมเต็มสวัสดิการหรือประกันสุขภาพอื่นที่มีอยู่ได้อีกด้วยนอกจากนี้หากเกิดการเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามสิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีในประเทศแสดงบัตรประจำตัวประชาชนโรงพยาบาลคู่สัญญา กรณีต่างประเทศโทร +66 2290 2424 (เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด) และยังสามารถนำเบี้ยประกันที่ชำระมาใช้หักลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์ของกรมสรรพากรได้อีกด้วย  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจทำได้ตั้งแต่อายุ 18 – 55...
ไทยประกันชีวิตประกาศแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยุคดิจิตอล มุ่งสู่เป้าหมายเติบโตอย่างยั่งยืน ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานทุกด้าน ชี้ “คน” ยังเป็นหัวใจหลัก พัฒนาทุกช่องทางขายสู่ Life Partner เพื่อนคู่คิดวางแผนชีวิตนายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก การก้าวกระโดดของเทคโนโลยี  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค  ทั้งพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการบริการ ซึ่งตลอดระยะเวลา 76 ปี ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการรู้เท่าทันกระแส และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อรองรับสถานการณ์ธุรกิจและการปรับเปลี่ยนของผู้บริโภคในปัจจุบันรวมถึงอนาคต บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Road Map) 10 ปี 5 ปี และ...
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับธนาคารออมสิน โดยคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเด็กกำพร้า วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ให้แก่พระครูปลัดวรกร เขมปญโญ (พระครูบาน้อย เขมปญโญ) เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
บมจ.เจนเนอราลี่​ประกัน​ชีวิต ​(ไทยแลนด์) ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตส์ลูกค้า มอบความสะดวกและรวดเร็ว เปิดบริการให้ลูกค้าดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพประจำปี 2560 ซึ่งสามารถนำเบี้ยประกันไปหักค่าลดหย่อนภาษีฯ ได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ ประกอบด้วย ช่องทาง Facebook:Generali 365 โดย“คลิก” (http://bit.ly/JaneTax) ช่องทางWebsite : Generali Thailand คลิกที่ (http://bit.ly/gentax17) และดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Application : Generali 365 โดยเมื่อดาว์นโหลดผ่านช่องทางนี้ จะได้รับพอยท์ 500 พอยท์ จำกัดจำนวนเพียง 20,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าหรือผู้เอาประกันของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือ...
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สนับสนุนเงินในการสร้างห้องกิจกรรม ศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE  และห้องสภานักเรียน ให้แก่โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นห้องกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 20มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย มร.แอเรียล แมกโตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมปีใหม่ให้แก่พนักงานผู้พิการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) ณ มูลนิธิพระมหาไถ่ ฯ เพื่อมอบความสุข พร้อมให้กำลังใจในการทำงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้  บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Call Center ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อคนพิการ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้บริการลูกค้า เช่น การจัดเก็บอีเมลลูกค้า การแจ้งเตือนให้ชำระเบี้ยประกันชีวิต พร้อมทั้งเป็นการผนวกวิสัยทัศน์การส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียม (Diversity and Inclusion) เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปราถนา
นายชวลิต ทองรมย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส–ฝ่ายขาย และ CAO บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)      นำคณะผู้บริหาร พนักงาน พลังตัวแทน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “Give For Life” สมทบปริมาณโลหิตจำนวน  55,350 CC ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินและผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันสภากาชาดไทย ต้องการโลหิตมากกว่า 3,000 ยูนิต/วัน  โดยได้รับความสนใจจากผู้มีจิตกุศลร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม เมื่อเร็วๆ นี้

ติดตามเราได้ที่

3,568แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine