นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 2 จำนวน 99 คน รวม 44 บริษัท จัดโดย ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่สำคัญในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานของธุรกิจประกันวินาศภัยให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความน่าเชื่อถือรวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้
กลุ่มแอกซ่า ผู้นำระดับโลกด้านการประกันภัยและการบริหารสินทรัพย์ ประกาศแต่งตั้ง มร.โคลด เซนย์  (Mr.Claude Seigne) ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. แอกซ่าประกันภัย  ประจำประเทศไทย ดูแลด้านการบริหาร กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ของแอกซ่าประกันภัย ในการมอบประสบการณ์ประกันภัยที่ดี เพื่อเป้าหมายในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นแบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 ของโลกอย่างต่อเนื่องต่อไป มร.โคลด เซนย์  สำเร็จการศึกษาจาก Ecole Nationale Superieure des Industries chimiques de Nancy ประเทศฝรั่งเศส และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจประกันภัยทั้งตลาดเอเชียและยุโรป อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่ง Regional Chief Technical Officer แอกซ่า ฮ่องกง และล่าสุดดำรงตำแหน่ง Chief General...
กัญญา ศรีเกื้อ ผู้จัดการเขตการตลาดภาคกลาง บมจ. สินมั่นคงประกันภัย  เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้กับโรงเรียนธรรมิกวิทยา (โรงเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอด) จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปดัดแปลงเป็นสื่อการเรียนการสอน และจัดทำสมุดอักษรเบรลล์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา  
ชับบ์สามัคคีประกันภัย มอบสินไหมแก่ทายาทที่เสียชีวิตจากการโดนช้างเหยียบ กว่า4 ลบ.
ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ วิชชุดา  ไตรธรรม  ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR  ทิพยประกันภัย  นำผู้บริหารและพนักงาน ศิลปินนักร้องพร้อมด้วยสื่อมวลชน ร่วมงาน “อุ่นไอรัก  คลายความหนาว” สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค งานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5  โดยร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยพร้อมใจแต่งกายชุดไทย ชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน ที่สะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ร่วมสอยกัลปพฤกษ์ ฯลฯ    ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ (ซ้ายสุด)  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคนครหลวง ธุรกิจสาขาและการร่วมทุนเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จำนวน 320,000บาท (สามแสน สองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นางแต๋ว ศิริขำ(ยืนกลาง) ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นภรรยาของนายบุญเลิศ ศิริขำ ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมี นางสาวสุจิตรา โอบชลานุเคราะห์    (ขวาสุด)  ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้
นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน “การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560” ซึ่งสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์จัดขึ้น โดยวิริยะประกันภัยให้การสนับสนุนทั้งการจัดพิธีมอบรางวัลและสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน 311,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงประทานพระอนุญาตให้สมาคมมอบให้แก่ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี สำหรับการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ทั้งในด้านการจัดพิธีมอบรางวัล รวมถึงการสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เยาวชนเกิดความเพียรพยายามและมุ่งมั่นในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์...
TSI ก้าวสู่ปีที่ 77 จัดทัพองค์กรใหม่เตรียมพร้อมรุกธุรกิจประกันภัยทุกรูปแบบ วางแผนรักษามาร์เก็ตแชร์ฝั่ง Motor พร้อมขยายการบริการไปสู่ Non Motor มากขึ้น  เตรียมพร้อมปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศรองรับการแข่งขันยุคดิจิทัล ยึดนโยบายสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า ตั้งเป้าเบี้ยรับรวมแตะ 1,000 ล้านบาท นายสันติ ปิยะทัต กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI  เปิดเผยว่า  ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา  TSI  ได้ดำเนินธุรกิจมาครบ 76  ปี  ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงองค์กรภายในครั้งใหญ่เพื่อรองรับกับการแข่งขันภายในปี2561 นี้ ทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร การปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน รวมทั้งการปรับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในปฏิบัติงานรวมทั้งการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นายสันติกล่าวว่า ในปีนี้  TSI  มีแผนจะดำเนินธุรกิจเชิงรุกมากขึ้น โดยวางเป้าหมายรักษาฐานลูกค้าประกันภัยกลุ่ม Motor ที่มีสัดส่วนลูกค้าถึง 80%  ไว้ให้ได้ ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความต้องการซื้อรถใหม่ที่จะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้...
สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดงาน CEO Breakfast & Lunch Talk 2018:Transforming the Industry Towards New Era โดยเชิญ CEO และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 17 ผลกระทบของ InsurTech และโครงการ Insurance Bureau System เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยมี นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเรเนซองส์...
วิชชุดา ไตรธรรม ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย พร้อมด้วยกัลยาณมิตร จัดโครงการพลังบุญทิพย ครั้งที่96  ทำบุญมหากุศล ในวันมาฆบูชา  ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุ  วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกแห่งแรกของไทย ร่วมถวายหนังสือพระพุทธบาทสี่รอย แด่ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน

ติดตามเราได้ที่

3,543แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine