นายอานนท์  โอภาสพิมลธรรม  กรรมการผู้อำนวยการ  บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Manager Conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560  พร้อมให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายความรู้เรื่องเทคนิคการบริหารและการดำเนินโครงการ แก่คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ขณะเดียวกันยังได้จัดทำ Workshop แผนธุรกิจเชิงรุกของบริษัทฯ ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุม Corundum  โรงแรมแชงกรี-ลา  กรุงเทพฯ
พลตำรวจโทเผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารของบริษัทฯ และเจ้าของอู่ในโครงการศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยทั่วประเทศ เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน และร่วมประชุมแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการซ่อมสีรถยนต์ ภายใต้แบรนด์ Vseries รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน ณ ประเทศไต้หวัน
นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงนโยบายที่กรมสรรพากรออกมาประกาศเรื่องเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนแว้วนั้นสามารถหักค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 แสนบาท ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการประกันภัยสุขภาพ และจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจในการทำประกันภัยสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันในยามที่เจ็บป่วย บริษัทฯ จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของลูกค้า อาทิ เมืองไทย Health Smile ประกันสุขภาพที่มีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเริ่มต้นเพียงวันละ 11 บาท คุ้มครองสูงสุดถึง 800,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่ายา รวมถึงค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตามจริง ซึ่งรายละเอียดต่างๆ นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ นอกจากนี้ยังได้นำมีผลิตภัณฑ์ใหม่ เมืองไทย Smile Cancer Plus...
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6” (6th Young Non-Life Insurer Camp) พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิต นักศึกษา จำนวน 50 คน ที่เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพของธุรกิจประกันวินาศภัย พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในบริษัทประกันภัย ณ โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้
ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย รับมอบประกาศนียบัตร ที่รับรองว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำไตรมาส 2 – 3/2560 จาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและเลขาธิการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ในการประชุมประจำปีโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนโยบายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมมาภิบาล ต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี
รายงานข่าวจาก บมจ.วิริยะประกันภัยต่อกรณีเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์ที่เปิดให้บริการในงานพระสมุทรเจดีย์ ปากน้ำ สมุทรปราการเกิดพังถล่มเมื่อคืนวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บ 15 ราย บริษัทฯ เป็นผู้รับประกันภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทันทีว่าเครื่องเล่นต้องมีการทำประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายว่าด้วย เรื่องเครื่องเล่น ตามข้อบังคับของ พระราชบัญญัติเครื่องเล่น ปี 2558  โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองดังนี้ 1.     คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน  2.     คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน โดยที่ ข้อ 1 และ 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง 3.    ...
สมาคมป้ายและโฆษณา ร่วมกับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่อง “การบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดทำประกันภัยของสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา” เพื่อผลักดันและสร้างมูลค่าทางธุรกิจของสมาชิกและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อนอกบ้านให้มีศักยภาพและยั่งยืน พิธีลงนามดังกล่าวฯ จัดขึ้นภายในงานแสดงสินค้านานาชาติ SIGN ASIA EXPO 2017 -BANGKOK LED & DIGITAL SIGN 2017 นายจักรกฤษณ์ เข็มทอง นายกสมาคมป้ายและโฆษณา กล่าวว่า “สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อนอกบ้าน (OOH) ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโครงป้ายโฆษณา จึงมีแนวคิดที่จะผลักดันและส่งเสริมให้สมาชิกผู้ประกอบการจัดทำประกันภัยป้ายโฆษณา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อนอกบ้านและสื่อกลางแจ้ง ได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาส่งเสริมภาคธุรกิจให้ได้มีการทำประกันภัยในราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการป้ายโฆษณาและประชาชนทั่วไปครับ” ด้านนายณัฐวุฒิ...
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วย นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนางภาวิณี ทิพย์เพชร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเสื้อสะท้อนแสง จำนวน 200 ตัว ให้แก่ นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการเขตพระนคร เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยมีคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตพระนคร ร่วมรับมอบด้วย ณ อาคารเทเวศประกันภัย...
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับบริษัทประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสมทบทุนบริจาคในโครงการ “Power of Insurance ประกันภัย รวมพลังเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย รวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ และ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คปภ. และ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อดีตอธิบดีกรมการประกันภัย ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี
  ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,605.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ลดลงร้อยละ 1.9 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 325.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35.8 รายได้สุทธิจากการลงทุน 418.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 743.4 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 657.7 ล้านบาท...

ติดตามเราได้ที่

3,364แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine