กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัล THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

0
38

          กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล “Thailand Best Employer Brand Awards 2022” จาก สถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล Employer Branding Institute ในงานประกาศรางวัล 16th Employer Branding Awards จัดโดย World HRD Congress ประเทศอินเดีย โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการผสมผสานและนำวิสัยทัศน์องค์กรไปสู่การปฏิบัติด้วยกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกับธุรกิจ และเพิ่มความเชื่อมั่นในองค์กรและการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้เตรียมพร้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards จากสถาบัน Employer Branding Institute – India อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในครั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร รวมทั้งความร่วมมือของคณะผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับบริษัทฯ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทอย่างดีเสมอมา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในวงกว้าง และการเติบโตอย่างยั่งยืน

จุฑารัตน์ นาทองบ่อ ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้าน นางสาวจุฑารัตน์ นาทองบ่อ ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวเพิ่มเติมว่า หัวใจหลักของการทำงานที่สำคัญคือการสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาบุคลากร โดยนำวิสัยทัศน์ขององค์กร นำมาปรับใช้และปฏิบัติงาน ด้วยกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง รางวัลนี้จึงเป็นเครื่องการันตีที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสายงานทรัพยากรบุคคลที่เข็มแข็ง และการใส่ใจในคุณค่าของพนักงานในองค์กร พัฒนาศักยภาพในด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรตลอดไป

รางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2021 ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งและตอกย้ำประสิทธิภาพของกรุงเทพประกันชีวิต ในการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนมากว่า 70 ปี พร้อมเดินหน้าพัฒนาความเป็นเลิศในทุกมิติขององค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านการวางแผนการเงินครบวงจรให้กับคนไทย

ภายในงานเดียวกัน สถาบัน World Woman Leadership Congress ยังมีการมอบรางวัล ผู้นำสตรีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล “Thailand’s Women Leader” ให้แก่ นางสาวจุฑารัตน์ นาทองบ่อ ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการพิจารณาคุณสมบัติ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ การมีส่วนผลักดันความสำเร็จในองค์กรทางด้านงานบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารความหลากหลายกลุ่มพนักงานและหลายกลุ่มอายุงาน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่