‘ซิกน่า’ วางมาตรการทำงาน-บริการเพื่อความปลอดภัยรับมือช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

0
102

         ซิกน่า ประกันภัย ปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยและการลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด–19) ที่มีแนวโน้มการระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้พนักงานหลายแผนกทำงานจากที่บ้านและเน้นย้ำความสำคัญในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ในทุกช่องทาง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการติดต่อกับซิกน่า และเพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการ และความเชื่อมั่นในการเป็นผู้นำทางด้าน Digital Health Platform ของซิกน่าในประเทศไทย

         นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงานทุกคน เราจึงจัดให้มีมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาทิ การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคและแนวทางการป้องกันให้แก่พนักงานและบุคคลทั่วไปผ่านสื่อของซิกน่า การตั้งจุดเฝ้าระวังและจุดคัดกรองอย่างเหมาะสมที่บริษัทฯ ตลอดจนการให้พนักงานหลายๆ แผนกทำงานจากที่บ้าน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รวมไปถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า พนักงาน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เราขอยืนยันว่าเรายังสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของซิกน่า เพื่ออำนวยความสะดวกและมอบความอุ่นใจ และเน้นย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ในการสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าทุกคน

         ทั้งนี้ ซิกน่าได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

   • Call Center ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร 1758 หรือ 02-853-0000
     • สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการทั่วไป
     • วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น.(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
   • บริการสำหรับลูกค้าประกันสุขภาพมิติใหม่
     • สามารถใช้บริการทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุด) ในเวลาทำการ 08.00 – 23.00 น.
   • Cigna Travel Emergency Hotline หรือลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ
     • สามารถติดต่อได้ที่ โทร 02-205-7758 เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
   •  ติดต่อผ่าน E-mail : Cigna.customerservice@cigna.com
   • Facebook : Cigna Thailand / เว็บไซต์ https://www.cigna.co.th

          ในส่วนของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางพิเศษ โดยสามารถติดต่อได้ที่ THCIPCLClaimAdmin@Cigna.com

          นายธีรวุฒิ กล่าวเสริมว่า“ในสถานการณ์นี้ พวกเราทุกคนพึงร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสชนิดนี้ ด้วยการเตรียมแนวทางการป้องกันที่ดีและการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งซิกน่าเองได้นำความรู้และเทคนิคการดูแลตนเองให้ปลอดภัยมานำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ทางเฟสบุคเพจ Cigna Thailand หรือ LINE Official @Cigna Thailand”

          ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ท่านถือ หรือต้องการติดต่อในด้านอื่นๆ สามารถสอบถามได้ในทุกช่องทางข้างต้น และซิกน่าขอขอบคุณในความไว้วางใจของลูกค้าทุกท่าน และขอยืนยันว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่ออำนวยความสะดวก มอบความอุ่นใจ และอยู่เคียงข้างท่าน เพื่อให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here