สปสช.จับมือ กรุงไทย ใช้ “เป๋าตัง” ลงทะเบียนรับ ATK

0
24

สปสช. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และสภาเภสัชกรรม กระจายชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  สำหรับประชาชนทุกสิทธิที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยกระจายผ่านหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกว่า 2,000 แห่ง ตั้งแต่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า การกระจายชุดตรวจ ATK ครั้งนี้ สปสช.เพิ่มจำนวนและโอกาสเข้าถึงชุดตรวจ ATK ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเน้นชุดตรวจที่อยู่ในรายการสินค้าบัญชีนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดย สปสช.เป็นกลไกกลางในการประสานกับผู้จำหน่าย ATK ในบัญชีนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ได้ในราคาที่เหมาะสมและจำนวนตามความต้องการของหน่วยบริการ

เมื่อประชาชนคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตังแล้ว หากผลประเมินว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับชุดตรวจได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกระจายชุดตรวจ ATK ได้แก่ ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยเทคนิคการแพทย์ฯ หรือหน่วยบริการอื่นกว่า 2,000 แห่ง โดยดำเนินการยืนยันการให้บริการผ่านแอปเป๋าตัง กรณีไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนไปขอรับโดยตรงได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการตามขั้นตอน

“สปสช. ได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ โดยให้หน่วยบริการที่ร่วมกระจาย ATK เบิกจ่ายชดเชยมาที่ สปสช. ในอัตรา 55 บาทต่อชุด รวมค่าชุดตรวจ ค่าบริการในการให้คำแนะนำการใช้ชุดตรวจ การอ่านผล โดยประชาชนจะได้รับครั้งละ 1-2 ชุด ห่างกัน 5-10 วัน หมายความว่าถ้าได้รับแจก 1 ชุด อีก 5 วัน สามารถมาขอรับได้อีก แต่ถ้าได้รับ 2 ชุด อีก 10 วันสามารถมาขอรับได้อีก”

 นายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า “โครงการกระจายอุปกรณ์ตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) เพื่อคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19” ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เป็นการขยายบริการให้ครอบคลุมการเข้าถึงสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง   โดยคนไทยทุกสิทธิ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

กรณีรับบริการผ่านสมาร์ทโฟน

·    เข้าแอปฯ เป๋าตัง/กระเป๋าสุขภาพ เลือก “ฟรี ชุดตรวจโควิด”

·    ทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนรับชุดตรวจโควิด-19

·    ค้นหาหน่วยบริการใกล้ฉันและโทรติดต่อสอบถาม

·    เดินทางไปรับพร้อมมือถือที่มีแอปฯเป๋าตัง เพื่อใช้สแกน QR Code แอปถุงเงินของหน่วยบริการ

·    หากมีความเสี่ยงและได้รับชุดตรวจ 1-2 ชุด นำกลับมาตรวจและบันทึกผลผ่านแอปเป๋าตัง/กระเป๋าสุขภาพ

กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน

·    โทร 1330 สอบถามข้อมูลหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

·    เดินทางไปที่หน่วย พร้อมบัตรประชาชน/สูติบัตร เพื่อให้ ตัวแทน ทำประเมินความเสี่ยงให้

·    หากมีความเสี่ยงจะได้รับชุดตรวจ 1-2 ชุด และนำกลับมาตรวจและกลับมาแจ้ง ตัวแทน ที่ให้บันทึกผลตรวจให้

·    สิ้นวัน ตัวแทน สแกน QR Code แอปถุงเงินของหน่วยตนเองเพื่อบันทึกการแจก (แจกได้ 100 คน/วัน)

สามารถดาวน์โหลดแอปฯเป๋าตัง  และลงทะเบียนได้ที่ https://krungthai.com/link/paotang-ktbwallet   โดยธนาคารกรุงไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรองรับการดำเนินนโยบายของภาครัฐ และทำให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและสร้างความยั่งยืนให้สังคมในระยะยาวต่อไป

รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า มีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,500 ร้านทั่วประเทศ โดยมีการปรับระบบใหม่ จากเดิมที่ร้านยารอรับ ATK จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปลี่ยนเป็นให้ร้านยาจัดหาได้เอง โดย สปสช. จ่ายเงินให้ชุดละ 55 บาท ซึ่งสภาเภสัชกรรมได้เจรจากับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ให้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดหา ATK แก่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประสานกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายที่มีสินค้าอยู่ในสต๊อกและยินดีขายในราคาพิเศษแก่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยสภาเภสัชกรรมจะจัดทำรายชื่อบริษัทที่พร้อมขาย ATK ในราคาพิเศษให้ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบและเตรียมสั่งซื้อต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่