เคทีซี ส่งต่อความรู้ศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดเป้าหมาย ESG ชวนคุณครูโรงเรียนวัดลานบุญ ร่วมทริป “The Secret of พระนคร”

0
48

เคทีซี ร่วมสืบสานเรื่องราวของชุมชนและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ชวนคุณครูโรงเรียนวัดลานบุญ เข้าร่วมทริป KTC PR Press Club : The Secret of พระนคร ตอน “หลากหลายเรื่องลับ ฉบับไชน่าทาวน์” เพื่อนำไปถ่ายทอดและต่อยอดความรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมของสหประชาชาติที่ว่าด้วยการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง ที่ปรึกษา – สื่อสารองค์กรสัมพันธ์ “เคทีซี” เปิดเผยว่า  เคทีซี จัดกิจกรรม KTC PR Press Club :  The Secret of พระนคร ตอน “หลากหลายเรื่องลับ ฉบับไชน่าทาวน์” โดยผู้ร่วมทริปนอกจากจะเป็นสื่อมวลชนแล้ว ยังได้ประสานกับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สังกัดกรุงเทพมหานคร  เชิญคุณครู วิชาประวัติศาสตร์ หรือศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อสัมผัสกับสถานที่ เรื่องเล่าจากคนในพื้นที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ธานัท ภุมรัช นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ส่วนการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  เพื่อคุณครูจะได้นำเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมที่แทรกตัวอยู่กับวิถีชีวิตของชุมชน และความรู้ประวัติศาสตร์ไปถ่ายทอดต่อให้กับเยาวชนในโรงเรียน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมของเคทีซี ในการสนับสนุนวิถีการเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning)

เริ่มต้นทริปที่วัดอุภัยราชบำรุง หรือวัดญวนตลาดน้อย หนึ่งในวัดญวน สมัยแรกในสยาม สร้างโดยชาวเวียดนามอพยพในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานที่ดินให้ ต่อด้วย วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร วัดโบราณสมัยอยุธยา เดิมชื่อ “วัดสำเพ็ง” ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดปทุมคงคา”

วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
วัดอุภัยราชบำรุง หรือวัดญวนตลาดน้อย

พักทานอาหารกลางวันที่ ร้านฮงเชียงกง ห้องแถวสีน้ำเงินคราม อาคารเก่าและโบราณวัตถุที่นำมาแสดงอยู่ทั่วบริเวณ ภาคบ่ายต่อกันที่ ศาลเจ้าโจซือกง สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2347 เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวจีนฮกเกี้ยน ถือเป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่ที่สุดในย่านตลาดน้อย มีเทพประธานของศาลเจ้าคือ เทพโจซือกง หรือพระหมอเช็งจุ้ยโจซือ ซึ่งชาวฮกเกี้ยนให้ความเคารพนับถือ ถัดมา ร้านเฮงเส็ง ที่อนุรักษ์อาชีพทำเบาะไหว้เจ้า มายาวนานกว่าศตวรรษให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ปิดท้ายที่ บ้านเลขที่ 1 อาคารอายุกว่าร้อยปีที่เป็นตัวแทนสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิคแท้ๆ เดิมทีสร้างเป็นสำนักงานของบริษัทกลั่นสุราของฝรั่งเศสในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเรามีการติดต่อกับต่างประเทศจนรุ่งเรือง

ร้านฮงเชียงกง

จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดลานบุญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนวัดลานบุญยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เคทีซีจัดขึ้นนี้  เพราะเด็กแต่ละท้องถิ่นยังไม่รู้จักกรุงเทพมหานครเท่าที่ควร การที่คุณครูได้เข้าร่วมกิจกรรม รับทราบเรื่องราวต่างๆ เช่น ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ส่งผลดีให้กับการเรียนการสอน โดยนำความรู้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นสู่ห้องเรียน ให้เด็กได้เรียนรู้และคิดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้าง  ก่อให้เกิดประโยชน์ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

นางสาวพิชญา แตงสุวรรณ ครูระดับปฏิบัติการ – วิชาศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนวัดลานบุญ กล่าวว่า การร่วมทริปกับเคทีซีในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านพระพุทธศาสนา สถาปัตยกรรม ประติมากรรม เรื่องเล่าท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา ความรู้จากวัดอุภัยราชบำรุงและวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ทั้งความเป็นมาของการสร้างวัด ความงามของพระพุทธรูปในสมัยต่างๆ ไปจนถึงสถาปัตยกรรมในแบบไทยประเพณี ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ศิลป์ในวัฒนธรรมไทย  จะสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมของชาติที่สำคัญและงดงาม หากนักเรียนได้มาสัมผัสบรรยากาศ ได้เรียนรู้ในสถานที่จริง จะทำให้มีการจดจำมากกว่าการเรียนในห้องเรียน

นางสาวยุวนิจ เสือไพรงาม ครูผู้ช่วย – วิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดลานบุญ กล่าวว่า ขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษาและเคทีซีที่ได้จัดทริปนี้  กิจกรรมครั้งนี้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ  ได้รับความรู้ มากมาย เช่น วัดต่างๆ สถานที่สำคัญต่างๆ ได้เห็นวิถีชีวิตการใช้ชีวิตโดยภูมิปัญญาพระมหากษัตริย์ไทยกับการอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  เห็นพัฒนาการของวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่รับเข้ามาจากต่างชาติ  ทั้งจีน ยุโรป โดยจะนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ต่อยอดในการสอน ในรายวิชาพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่