เควิชั่น ลงทุนใน ซีเนียส แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการศึกษาอินโดนีเซีย

0
32

กสิกรไทยส่งเควิชั่นร่วมลงทุนในซีเนียส (Zenius) สตาร์ทอัพผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการศึกษาขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศอินโดนีเซีย ด้วยมูลค่าการเพิ่มทุนรวมกว่า 40 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หวังต่อยอดความร่วมมือในการสร้างฐานลูกค้าให้บริการการชำระเงินและเจาะตลาดสินเชื่อเพื่อการศึกษาในอินโดนีเซีย ที่มีประชากรกว่า 270 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก

นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และประธานกรรมการ บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (เควิชั่น) เปิดเผยว่า เควิชั่น เดินหน้าค้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพทางนวัตกรรมที่จะต่อยอดการใช้งานของลูกค้าธนาคารในตลาดภูมิภาค AEC+3 อย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดได้ร่วมลงทุนใน ซีเนียส (Zenius) สตาร์ทอัพผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการศึกษา (Education Technology Platform) ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศอินโดนีเซีย ที่มียอดการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่สูง (High engagement rate) มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นกว่า 20 ล้านครั้ง  และมีหลักสูตรที่หลากหลายครอบคลุมทั้งวัยเรียนไปจนถึงวัยทำงาน รวมทั้งทีมผู้บริหารซีเนียสที่มีประสบการณ์ทั้งในภาคการศึกษาและการทำธุรกิจเทคสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์น  

การลงทุนครั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยและเควิชั่น ลงทุนผ่านกองทุน Beacon Venture Capital ของธนาคารกสิกรไทย จะเปิดโอกาสให้ธนาคารได้ร่วมกับซีเนียสพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงการศึกษาบนดิจิทัลให้แก่ชาวอินโดนีเซียในอนาคต ทั้งบริการระบบการชำระเงินและธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงบริการด้านสินเชื่อเงินกู้ยืมสำหรับการสมัครเรียนคอร์สออนไลน์  โดยคาดว่าลูกค้าของซีเนียส โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นชนชั้นกลางที่มีความมั่นคงทางการเงินจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการด้านสินเชื่อนี้ และมีความสามารถใช้การชำระคืนที่ดี

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ช้อมูลการปล่อยสินเชื่อจากผู้เล่น P2P ในอินโดนีเซีย  พบว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาระหว่างบุคคลทั่วไปผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (P2P Lending) ในประเทศอินโดนีเซียมีแนวโน้มเติบโตสูง ด้วยจำนวนการเบิกจ่ายสินเชื่อ (Loan disbursement) ในปี 2564 เทียบปี 2561 เพิ่มขึ้นถึง 24 เท่า

“อินโดนีเซีย เป็นตลาดใหญ่ด้วยประชากรกว่า 270 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน และอันดับที่ 4 ของโลก และด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะกว้างใหญ่ ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงการใช้งานของผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ   โดยเฉพาะตลาดเทคโนโลยีด้านการศึกษา (Education Technology หรือ EdTech) ที่มีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้ธุรกิจการศึกษาประเภทการสอนพิเศษนอกเวลาเรียน (Supplementary Education) การกวดวิชาเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และหลักสูตรการสอนเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ (Skill Development) ในประเทศอินโดนีเซีย มีแนวโน้มเติบโตสูง  และอยู่ในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัล รองรับการใช้งานของประชากรที่กระจายตัวอยู่ในพื้นทีเกาะต่าง ๆ”

นายโรฮาน โมนกา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเนียส  กล่าวว่า ซีเนียสถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเทคโนโลยีทางการศึกษาในอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า 20 ล้านคนและมีคลังเนื้อหาบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย มีผู้ใช้งานประจำราว 1 ล้านราย การเพิ่มทุนรอบนี้ของซีเนียสมีมูลค่ารวมกว่า 40 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ มาจากบริษัทผู้ลงทุนรวม 5 บริษัท ได้แก่ MDI Ventures, Northstar Group, Alpha JWC, Openspace Ventures และกสิกรวิชั่น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหม่ล่าสุด

หลังการระดมทุนรอบนี้ซีเนียสตั้งเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม EdTech ในประเทศอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนการทำการตลาดเพื่อสร้างการจดจำและความรู้จักกับแบรนด์ รวมถึงขยายคลังเนื้อหาหลักสูตรและฐานผู้ใช้งาน พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์สำคัญ 4 กลุ่ม  ได้แก่  

1) ZeniusLand ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ edutainment สำหรับกลุ่มลูกค้าประถม โดยซีเนียสเป็นพันธมิตร exclusive ของ Disney ในอุตสาหกรรม EdTech ในอินโดนีเซีย

2) Zenius ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเกรด 10-12 โดยมีเนื้อหาการเตรียมตัวสำหรับการสอบในชั้นเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัย

3) ZenPro ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพสำหรับกลุ่มวัยทำงาน

4) ผลิตภัณฑ์ OMO (Online Merge Offline) โดยเป็นการผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนและแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ซีเนียสได้เข้าไปควบรวมกิจการกับโรงเรียนกวดวิชา Primagama ซึ่งเป็นโรงเรียนกวดวิชาขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อต่อยอดสู่การเรียนผสมผสานนี้ต่อไป

เกี่ยวกับ KVision

ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งบริษัทลูก บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (KASIKORN VISION COMPANY LIMITED) หรือเรียกย่อว่า เควิชั่น (KVision) ทำหน้าที่เป็นบริษัทลงทุน (Investment Holding Company) นอกประเทศไทย โดย KVision มีงบลงทุนตั้งต้น 245 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 8 พันล้านบาท (ทุนจดทะเบียน 5 พันล้านบาท) มีขอบเขตการลงทุนทั่วโลก แต่ในระยะแรกจะโฟกัส 4 ประเทศคือ จีน ที่มีบริษัท FinTech เป็นจำนวนมาก, อินโดนีเซีย-เวียดนาม ที่มีอัตราการเติบโตของสตาร์ตอัพสูงเป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียน และอิสราเอล ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความพร้อมเรื่องบุคคลากรสูง รูปแบบการลงทุนของ KVision มีทั้งการเข้าไปลงทุนเองโดยตรง และลงผ่านกองทุน Beacon Venture Capital Fund ที่ก่อตั้งในปี 2017

เกี่ยวกับ Zenius

ซีเนียส ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2547 โดยนาย Sabda PS และนาย Medy Suharta นับว่าเป็นบริษัทผู้บุกเบิกเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย โดยให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนออนไลน์ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาโดยนักการศึกษาสองพี่น้องชาวอินโดนีเซีย คือ นาย Sabda PS และนาย Wisnu Subekti วัตถุประสงค์ของซีเนียส คือ การพัฒนาประเทศอินโดนีเซียให้มีความเฉลียวฉลาด สดใสและสนุกสนานยิ่งขึ้น เพื่อจุดประกายการเรียนอย่างแท้จริงของนักเรียนนักศึกษาทุก ๆ คน ปัจจุบันซีเนียสมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และที่สำคัญที่สุดคือแอปพลิเคชั่นซีเนียส ซึ่งมุ่งเน้นนักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา (K12) ประกอบด้วยคลิปวิดีโอมากกว่า 100,000 คลิปและคำถามต่าง ๆ เพื่อการฝึกฝนหลายแสนข้อ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 จำนวนผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นซีเนียสมีมากกว่า 20 ล้านคนจาก 300 พื้นที่ทั้งในเมืองและชนบททั่วประเทศอินโดนีเซีย แอปพลเคชั่นดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่