เมืองไทยประกันชีวิต ขยายบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผนึก รพ.คู่สัญญาเพิ่ม 14 แห่ง

0
71

          นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่บริษัทฯ ได้จับมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญา ให้บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) สำหรับผู้เอาประกันภัยมีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

          เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงเดินหน้าในการขยายบริการดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการดังกล่าวเพิ่มเติมอีก จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลมหาชัย 1 ทำให้ปัจจุบันมีโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการ Telemedicine กับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วถึง 22 แห่ง

          ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 22 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้

    • โรงพยาบาลสมิติเวช Samitivej Virtual Hospital ผ่าน Application MTL Click
    • โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 02-310-3000
    • โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin
    • โรงพยาบาลนครธน ผ่านแอปพลิเคชัน Line : nthtele
    • โรงพยาบาลพระรามเก้า ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital
    • โรงพยาบาลมหาชัย 2 ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :  @mahachai2hospital
    • โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โทร. 083-948-9042
    • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โทร.1719 หรือ 074-272-800
    • โรงพยาบาลพญาไท 3 โทร. 1772
    • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โทร 091-726-7704 หรือ 082-204-2214 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mmo9357g
    • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @CHG1609
    • โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร 02-5233359-71 ต่อ 1102 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : crs.opd
    • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital
    • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP
    • โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official  : @schtele
    • โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi
    • โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown
    • โรงพยาบาลเจ้าพระยา โทร 02-022-7662 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chaophya
    • โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ โทร 077-956-789 ต่อ 1051, 1061 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @gwc6368r
    • โรงพยาบาลเวชธานี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani
    • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bnhhospital
    • โรงพยาบาลมหาชัย 1 ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital

         ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด และเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ระยะเวลาให้บริการโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563  (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด) สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เมืองไทยประกันชีวิต  โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here