เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศผลรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019’

0
93

         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ประธานกิตติมศักดิ์ โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019’ ให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะกรรมการด้านสื่อสารมวลชน นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล Healthcare Quality & Accreditation Expert สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการด้านการแพทย์ คุณวิลาสินี พุทธิการันต์ ที่ปรึกษาฝ่ายงานธุรกิจ Fix Broadband บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการด้านการบริการ พร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada        นายสาระ กล่าวว่า โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019 ขึ้นเป็นปีที่ 5 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และโรงพยาบาลคู่สัญญา 320 แห่งทั่วประเทศ เป็นการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Innovation) พร้อมก้าวเคียงคู่ไปกับลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต พร้อมตอกย้ำจุดยืนนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย  โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงความร่วมมือกันในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

         หลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการ ด้านสื่อสารมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ

          โดยการมอบรางวัลฯ ในปีนี้แบ่งออกเป็น รางวัลสูงสุด คือ “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019” สำหรับโรงพยาบาลที่มีผลรวมคะแนนสูงสุดตามน้ำหนัก (Weight Score) ในแต่ละหัวข้อรางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า 2.รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ 3.รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ 4.รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร และ 5.รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

         นายสาระ กล่าวอีกว่า รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องตอกย้ำให้ผู้เอาประกันภัย มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการที่ได้รับอีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัล และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้พนักงาน รวมถึงองค์กรได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล

รางวัล The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019 คือ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รางวัล ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า 

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงพยาบาล รามคำแหง อันดับที่ 2 โรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน และอันดับที่ 3 โรงพยาบาล เวชธานี

โรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงพยาบาล กรุงเทพเชียงใหม่ อันดับที่ 2 โรงพยาบาล บางปะกอก 1 และ อันดับที่ 3 โรงพยาบาล มหาชัย 2 

รางวัล ด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท อันดับที่ 2 โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ และ อันดับที่ 3 โรงพยาบาล พญาไท 1

โรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 2 โรงพยาบาล พระรามเก้า และ อันดับที่ 3 โรงพยาบาล ไทยนครินทร์

รางวัล ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์

โรงพยาบาลขนาดใหญ่  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  อันดับที่ 2 โรงพยาบาล กรุงเทพ และ อันดับที่ 3 โรงพยาบาล ธนบุรี

โรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 2 โรงพยาบาล เอกชล 2 และอันดับที่ 3 โรงพยาบาล แพทย์รังสิต

รางวัล ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร

โรงพยาบาลขนาดใหญ่  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน อันดับที่ 2 โรงพยาบาล กรุงเทพ และ เลิศอันดับที่ 3 โรงพยาบาล พญาไท 2

โรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ อันดับที่ 2 โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และ อันดับที่ 3 โรงพยาบาล เปาโล สมุทรปราการ

รางวัล ด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

โรงพยาบาลขนาดใหญ่  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงพยาบาล รามคำแหง  อันดับที่ 2 โรงพยาบาล เวชธานี และอันดับที่ 3 โรงพยาบาล สมิติเวช ชลบุรี

โรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงพยาบาล พิษณุเวช อันดับที่ 2 โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ และอันดับที่ 3 โรงพยาบาล กรุงเทพเชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here