โตเกียวมารีนประกันชีวิตรับรางวัล 2020 Asian Awards for the Best Good Company Initiative

0
17

นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากกลุ่มโตเกียวมารีนเอเชีย ประเทศสิงคโปร์ 2020 Asian Awards for the Best Good Company Initiative “Build agency potential to the full digital seller” ในเรื่องของการปรับรูปแบบการฝึกอบรม และการบริหารจัดการทีมงานให้เป็นออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งเป็นช่องทางการขายหลักของบริษัท ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง สามารถทำงานได้โดยไม่สะดุด

อาทิเช่น การที่ตัวแทนประกันชีวิตนำเสนอขายประกันได้ โดยไม่พบตัวลูกค้า,การส่งงานในรูปแบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเข้าบริษัท, และการขออนุมัติ คปภ. อบรมในการขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน เป็นต้น

ซึ่งการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในภาวะวิกฤตินี้ สามารถสร้างวิถีการทำงานใหม่ ซึ่งนับเป็นการพลิกสถานการณ์การทำงานให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้ ตัวแทนประกันชีวิตบริการลูกค้าได้อย่างปกติ ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here