BKI สนองนโยบายอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ พร้อมยืนยันการให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ

0
111

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มมาตรการให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่บ้าน
(Work from Home) และให้พนักงานบางส่วน ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่และสาขา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม
– 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่มีมาตรการเพื่อลดความแออัด และเป็นการป้องกัน พร้อมลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีแนวโน้มวิกฤติเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงตระหนักในการให้บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าเป็นสำคัญ โดยเน้นย้ำให้พนักงานที่ยังคงปฏิบัติที่สำนักงาน และปฏิบัติงานที่บ้าน ให้บริการแก่ลูกค้าได้ตามปกติ

โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่

• สำนักงานใหญ่ ถ.สาทรใต้ โทร.0 2285 8888 และสาขาทั่วประเทศ
• เว็บไซต์ bangkokinsurance.com

ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่ต้องการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ สามารถติดต่อได้ที่

• แอปพลิเคชัน
– BKI iCare
– Line: @bkimotorclaims

• อีเมล: bki_claim_contact@bangkokinsurance.com
• โทรศัพท์สายด่วน 1620 ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทฯ ยังคงพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มกำลังความสามารถในภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here