คปภ.ผนึกภาคธุรกิจประกันภัย มอบประกันพีเอ.กลุ่ม แก่อาสาดับไฟป่าเพื่อชาติครั้งแรกในไทย

0
30

      ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีประสบภัยจนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติภารกิจ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. นายกสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และผู้บริหารบริษัทประกันภัย ร่วมส่งมอบกรมธรรม์ จำนวน 35,000 ราย ให้กับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 

       ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณสำนักงาน คปภ. ที่สนับสนุนและผลักดันให้มีกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะดำเนินการสำเร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ จะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัยให้กับประชาชนและอาสาดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนและอาสาดับไฟป่า ได้อุ่นใจในขณะปฏิบัติงานดับไฟป่าด้วย

       เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า จากกรณีที่เกิดไฟป่าและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี โดยแต่ละปีพบว่ามีอาสาสมัครดับไฟป่า ซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประสบอุบัติเหตุในขณะเข้าดับไฟป่าจนเสียชีวิตจำนวนหนึ่ง และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และถึงแม้ว่าประชาชนและอาสาดับไฟป่าจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการ 30 บาท รักษาทุกโรคและโครงการสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีภายใน 72 ชั่วโมง (UCEP) เพื่อรับการรักษาพยาบาล แต่สวัสดิการดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องนำระบบประกันภัยเป็นกลไกมาช่วยในการบริหารความเสี่ยง แต่เนื่องจากเดิมไม่มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับคุ้มครองภัยที่เกิดกับผู้ที่อาสาเข้าไปดับไฟป่า

          ทั้งนี้ ภารกิจอาสาดับไฟป่านี้เป็นภารกิจเพื่อชาติ จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย พัฒนา “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ” เป็นการเฉพาะ ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 ถึง 10 พฤษภาคม 2564 ด้วยเบี้ยประกันภัย 34 บาทต่อกรมธรรม์ โดยให้ความคุ้มครอง ใน 2 กรณีหลักๆ คือ กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุขณะเข้าปฏิบัติการดับไฟป่า รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ให้ความคุ้มครองเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท และการชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะเข้าปฏิบัติการดับไฟป่า (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) วันละ 200 บาท

       ทั้งนี้ รวมเป็นเบี้ยประกันภัยจำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งได้รับการบริจาคจาก ความร่วมมือขององค์กรประกันภัยต่างๆ ได้แก่ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. กรุงเทพประกันภัย บมจ. ทิพยประกันภัย บมจ. อาคเนย์ประกันภัย บมจ. วิริยะประกันภัย บมจ. เมืองไทยประกันภัย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และ บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย ส่วนบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการรับประกันภัย มีจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ. อาคเนย์ประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย  และบมจ.เมืองไทยประกันภัย

        สำหรับการยืนยันตัวตนและการทราบพิกัดของผู้ที่อาสาเข้าไปดับไฟป่า เพื่อที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดภัย และช่วยเหลือด้านการเคลมค่าสินไหมทดแทน ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น FiremanTH    โดย ดร.เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ร่วมกับนายภักดี จิรัญดร อนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งอาสาสมัครดับไฟป่าสามารถลงทะเบียนโหลดใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถือเป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในระบบประกันภัยและการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าเป็นครั้งแรก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here