“พ.ร.บ.ดีป่านนี้” รับรางวัลภาพยนตร์โฆษณาประกันภัย พ.ร.บ. ยอดเยี่ยม ปี 2563 จาก คปภ.

0
23

        โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ที่ได้เริ่มเปิดตัวโครงการฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีเพราะได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวด จากเดิมที่แข่งขันกันในกลุ่มนิสิต นักศึกษา โดยเปิดกว้างให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยสามารถส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาได้ เมื่อไม่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          ดร.สุทธิพล ทวีชัยกาล เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า  หลังจากที่มีการเปิดตัว ได้รับการตอบรับจาก นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 121 ทีม จากทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการจากสำนักงาน คปภ. ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสายนักโฆษณามืออาชีพ คุณประเวศ นิศากร และจากสายโปรดิวเซอร์มืออาชีพ คุณอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ ได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานอย่างเข้มข้นให้เหลือ 10 ทีม เพื่อเข้าสู่กระบวนการติวเข้มในรูปแบบ Special Workshop จากนักโฆษณาและโปรดิวเซอร์มืออาชีพ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดผลงานของตนเองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในรอบสุดท้าย จนได้ทีมผู้ชนะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

          โดยทีมที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จากทีม PW.Studio ผลงานเรื่อง “พ.ร.บ. ดีป่านนี้” เจ้าของผลงาน คือ นายภูวดล ศักดิ์ซ้าย นายนิชนันท์ จันทวงศ์ นายศักด์สิทธ์ สังวรณ์ ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากผลงานเรื่อง “หนักรถ” เจ้าของผลงาน นายณรงค์ เสประโคน ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากทีม Professional Studio ผลงานเรื่อง “ดวงดี” เจ้าของผลงาน นายชยุต สมัครการ นายพรเทพ บุญช่วยเหลือ นายโยธาพ เสียงเจริญ ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล จากทีม Prisma  ผลงานเรื่อง “ขอบคุณนะ” เจ้าของผลงาน นายมังกร สุวรรณสาร

       นายโปษัณ พิพัฒน์บัณฑิต นางสาวชนิกานต์  ศิริโสภากุล ทีมค่ายลูกเสือผสม film ผลงานเรื่อง “กุมารทอง LV.1” เจ้าของผลงาน นายสวิตต์ สมเทพ นางสาวกัญญา กลั่นอักโข และทีม insure info ผลงานเรื่อง “เก๋า หัวร้อน นอนถนน” เจ้าของผลงาน นายพลนภัส ชูประเสริฐ นายพัชรพงษ์ ตนุนาถ นายญาณพล มินโซ๊ะ โดยรางวัลชมเชยทุกทีมได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท และรางวัล Popular Vote  จากทีม Daipao ผลงานเรื่อง “สองซ่า ล่าสาว” เจ้าของผลงาน นางสาวแก้วตา เอกรักษา นางสาวนันชพร เกตุทอง ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท  โดยรางวัล Popular Vote ได้มีการเปิดโหวตตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน -15 พฤษภาคม 2563

        “การดำเนินโครงการดังกล่าว วางเป้าหมายหลักคือ การในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อดำเนินตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. ร่วมกันแสดงความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมผ่านการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการยกระดับการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย พ.ร.บ. ให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างและสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ถนนใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” เลขา คปภ.กล่าวและว่า

        “ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จะนำไปต่อยอดในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อทีวี สื่อโซเชียล เว็บไซต์ สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th facebook : PROIC และ Youtube เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัด จะได้นำผลงานไปใช้ในการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงใช้ในการรณรงค์ในเทศกาลต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเล็งเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป”

       “ผมขอชื่นชมทุกทีมที่ได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกินความคาดหมายและขอแสดงความยินดีกับทุกทีม ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้กับทีมที่ไม่ได้รับรางวัล ที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในโครงการนี้ แต่โอกาสข้างหน้ายังมีให้พิสูจน์ฝีมือกันอีก เพราะสำนักงาน คปภ. จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการในลักษณะนี้ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและสะท้อนให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย พ.ร.บ. โดยคาดหวังว่าทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด จะทำประกันภัย พ.ร.บ. 100% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประสบภัยบนท้องถนนทุกคน” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here