AIA จับมือ 15 รพ. เปิดบริการเคลม OPD ผ่าน Telemedicine ให้ลูกค้าผู้ป่วยโรคเรื้อรังช่วงโควิด-19 ระบาด

0
281

         เอไอเอ ประเทศไทย จับมือ 15 โรงพยาบาลในเครือข่ายจำนวน เปิดตัวบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอก (OPD) ผ่านทางโทรศัพท์ (Telemedicine) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าประกันสุขภาพที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และมีความจำเป็นต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

          นายแพทย์สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทางการแพทย์และระบบประกันสุขภาพเครือข่าย เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า เอไอเอ ตระหนักดีว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น หลายท่านมีความกังวลในเรื่องการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 เอไอเอ ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือข่าย ทั้งสิ้น 15 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.กรุงเทพสำนักงานใหญ่(ซอยศูนย์วิจัย) รพ.พญาไท นวมินทร์ รพ.กรุงเทพระยอง รพ.มหาชัย รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท รพ.สมิติเวช ศรีราชา รพ.สมิติเวช ชลบุรี รพ.สมิติเวช ธนบุรี รพ.สมิติเวช ไชน่าทาวน์ รพ.นวมินทร์ 9 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล รพ.บางปะกอก 1 รพ.บางปะกอก สมุทรปราการ และ รพ.นครธน ในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง* ที่มีประกันสุขภาพกับ เอไอเอ ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์

        โดยสามารถใช้ดำเนินการผ่านบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Telemedicine และสามารถเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกได้เสมือนการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ตลอดจนลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563”

       *สำหรับเงื่อนไขผู้เอาประกันภัยที่มีสิทธิรับบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องเป็นผู้เอาประกันภัยที่มีประกันสุขภาพกับเอไอเอ และมีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งต้องเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัติการอนุมัติสินไหมโรคนั้นจากเอไอเอแล้ว และมีการนัดตรวจติดตามโรคดังนี้ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไต  โดยค่าใช้จ่ายที่เอไอเอให้ความคุ้มครองได้แก่ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 1 ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรค ได้แก่ การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของไต หรือหัวใจ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบสิทธิการรับบริการได้ที่

   • โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย) โทร. 02 310 3000
   • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โทร. 02 944 7111 ต่อ 16306 หรือ 081 900 8231
   • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 081 723 5354 หรือ 063 213 6244
   • โรงพยาบาลมหาชัย โทร. 03 411 8888, 1776 ต่อ 1109
   • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 081 995 5516
   • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โทร. 081 995 5516
   • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โทร. 081 995 5516
   • โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี โทร. 081 995 5516
   • โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โทร. 081 995 5516
   • โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โทร. 081 995 5516
   • โรงพยาบาล นวมินทร์ 9 โทร. 02 518 1818 ต่อ 855
   • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โทร. 093 009 2562
   • โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โทร. 02 109 1111 ต่อ 1161
   • โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ โทร. 02 109 3222 ต่อ 10170-10171
   • โรงพยาบาลนครธน โทร. 02 450 9999 ต่อ 5202

         ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/aiateleconsult หรือ AIA Call Center โทร. 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

–  ค่ารักษาพยาบาลที่เกินจากสิทธิที่ได้รับจากผลประโยชน์ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้น

–  ค่าบริการจัดส่งยาหรือเวชภัณฑ์ 1 ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่ เอไอเอ คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

–  สิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่เอไอเอ และแต่ละโรงพยาบาลกำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้

–  หากมีการเปิดให้บริการเพิ่มเติมสำหรับโรงพยาบาลอื่น เอไอเอจะประกาศให้ทราบต่อไปใน AIA.CO.TH

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here