BLA ประะกาศแผน 3 ปี ลุย 5 มิติหลัก ขับเคลื่อนสู่องค์กรยั่งยืน

0
158

กรุงเทพประกันชีวิต ประกาศแผน 3 ปี ปักธง 5 มิติ รับหลายปัจจัยบวกปี 2565 ทั้งเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว GDP ขยับขึ้นไปที่ 3.9% ,โควิด19 ส่งผลผู้บริโภคเห็นความสำคัญของประกันสุขภาพ, ดอกเบี้ยขาขึ้นโอกาสของประกันสะสมทรัพย์ และประกันชีวิตควบการลงทุน, การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ ตั้งเป้าอีก 5 ปี ยกระดับเป็น Digital Insurance ทุกกระบวนการรับประกัน  ประเดิมเมษายน 2565 ไม่รับชำระเบี้ยเป็นเงินสด พร้อมขึ้นแท่นผู้นำประกันออนไลน์ ลุยขายประกันผ่านเว็บไซต์ธนาคาร

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต ช่วง11เดือน ของปี 2564 ว่า มีเบี้ยประกันรับรวม 545,039 ล้านบาท เติบโต 2.56% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีเบี้ยรับรวม 531,422 ล้านบาท  โดยกรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยรับรวมขยายตัวอยู่ที่ 2.97%

2565 โอกาสทองประกันสุขภาพ

สะสมทรัพย์-ลงทุนต้องมา รับดอกเบี้ยขาขึ้น

สำหรับปี 2565 คาดว่าเบี้ยประกันภัยรับรวมมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ผู้บริโภคมีความต้องการหลักประกันและเห็นความสำคัญของการประกันชีวิตและประกันสุขภาพมากขึ้น

“ปี 2565 เป็นโอกาสของธุรกิจประกันชีวิต โดยเฉพาะการประกันสุขภาพ จากแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความยุ่งจากในการเข้ารับการรักษาจากสวัสดิการพื้นฐาน ทำให้ผู้บริโภคเห็นประโยชน์และความสำคัญของการประกันสุขภาพมากขึ้น  โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 ประกันสุขภาพมีการเติบโตถึง 9.3% และประกันโรคร้ายแรงเติบโตขึ้น 6.5%” 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกจากทิศทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย( ธปท.) ประมาณการอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ(จีดีพี) ปี 2565ไว้ที่ 3.9%  รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยมีทิศทางขยับสูงขึ้น จากแนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตร(Yield Curve) ปรับตัวสูงขึ้นตามเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสของแบบประกันสะสมทรัพย์และประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked)  รวมไปถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จะช่วยสนับสนุนให้คนไทยจำเป็นต้องวางแผนการเงินเพื่อเกษียณมากขึ้น

อีกทั้งการขายประกันชีวิตของธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่เป็นองค์กรใหญ่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ซึ่งมองเห็นโอกาสเห็นความต้องการของลูกค้าหรือพนักงาน  ทำให้เกิดช่องทางการขายใหม่ๆที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น ธุรกิจด้านโทรคมนาคม ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจอื่นๆ หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์การเงินแบบครบวงจร การลงทุน การออม การประกันชีวิตและประกันภัย

3 ปี ลุย 5 มิติหลัก ขับเคลื่อนสู่องค์กรยั่งยืน

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต นายโชน เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้า (2565-2567) เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (a journey towards sustainable future) ว่า จะมุ่งเน้น 5 มิติหลักขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย

1.Health บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ (Excellent Health Services) มุ่งพัฒนาสินค้าใหม่ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ซึ่งปัจจุบันมีแผนความคุ้มครองสุขภาพ ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย เช่น Prestige Health ความคุ้มครองทุนประกันสูงพิเศษ และความคุ้มครองสุขภาพเดินทางต่างประเทศ และ Happy Health ความคุ้มครองด้านสุขภาพที่ครอบคลุมห้องพักเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาล และมอบความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาทต่อการรักษา

และสินค้าใหม่คือ Value Health แผนความคุ้มครองด้านสุขภาพเหมาจ่าย เพื่อความคุ้มครองที่เพิ่มจากที่มีอยู่ กับสินค้า Value Health แผนความคุ้มครองด้านสุขภาพเด็ก

นอกจากนี้  ยังมี BLA Health Services บริการสุขภาพครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น BLA Health Partner, BLA Every Care และ E-Services

2.Wealth ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม เช่น 1)ประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล (participating policy) จุดเด่นคือ วางแผนชีวิต วางแผนการลงทุน ผลตอบแทนที่มากกว่า เงินต้นไม่สูญหาย วางแผนการศึกษาบุตร และวางแผนลดหย่อนภาษีได้ 2) ประกันชีวิตควบการลงทุน  ที่สามารถวางแผนเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ครบจบในกรมธรรม์เดียว ปรับลดความคุ้มครองและการลงทุนได้อย่างยืดหยุ่น มีกองทุนรวมที่ได้รับการคัดสรรจากนักวิเคราะห์การลงทุน และมีที่ปรึกษาทางการเงินและระบบทำงานเพื่อการวางแผนการเงินที่ตอบเป้าหมายชัดเจน

3.Digital Insurance  ภายใน 5 ปี ทุกกระบวนการรับประกันจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่การขาย การออกกรมธรรม์ การบริการกรมธรรม์ และการต่ออายุกรมธรรม์ รวมไปถึงส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ โดยมีแอปพลิเคชั่นสำหรับลูกค้า BLA Happy Life App และ Bangkok Life GMC App

4.Channel การเพิ่มช่องทางการขาย ให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาคุณภาพช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ผ่านโครงการ Smart Agent, Smart FA และ Smart Leader โดยมีโครงสร้างแผนรายได้และเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้ทีมขายมุ่งสู่เส้นทางการเติบโตยั่งยืน โดยตั้งเป้ารีครูตตัวแทนใหม่ปีนี้ 3,000 คน ประมาณ 25-30% เป็นตัวแทนเต็มเวลา

สำหรับช่องทางธนาคารตั้งเป้าเป็นผู้นำช่องทางขายประกันออนไลน์  โดยมีแผนขายประกันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของช่องทางธนาคาร ด้วยแบบประกันหลากหลาย เช่น ออมทรัพย์  เกษียณ และสุขภาพ โดยในปี 2564 มีสัดส่วนเบี้ยประกันรับรายใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มขึ้น 200% จากปี 2563

5.Social Responsibility ขยายบทบาทและหน้าที่ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางการเงินเพื่อวางแผนชีวิตให้มั่นคง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการสังคม จิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

เมษายน 2565 Cashless เต็มรูปแบบ 

นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA) กล่าวว่า จากแคมเปญ ฉลอง 70 ปี ร่วมลดได้ลุ้นกับกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ พบว่า ลูกค้าคุ้นเคยกับการชำระเงินสดบนแฟลตฟอร์ม  และหันมาชำระเบี้ยประกันแบบไร้เงินสดมากขึ้น โดยปัจจุบันการชำระเบี้ยประกันแบบไร้เงินสดเพิ่มขึ้นเป็น  97% จาก 88 %  เมื่อปลายปี 2564  และในเดือนเมษายน 2565 จะเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ไม่รับค่าเบี้ยประกันเป็นเงินสด เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนแผนการดำเนินธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้า (2565-2567) ที่เน้นสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อการดำเนินธุรกิจกิจอย่างยั่งยืน ขณะที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าเดินทางและประหยัดเวลาอีกด้วย

“บริษัทมีนโยบายไม่รับชำระเงินสด ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปีที่แล้ว โดยไม่รับชำระเงินสดที่มีเบี้ยประกันที่เกิน 5,000 บาทขึ้นไป และต่อมาได้ลดลงวงเงินเหลือไม่รับชำระเงินสดส่วนเกิน 2,000 บาทขึ้นไปในปัจจุบัน และในเดือนเมษายนจะไม่รับชำระเงินสด 100% ซึ่งได้ทำความเข้าใจกับลูกค้ามาโดยตลอดในช่วงการของเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเบี้ยประกัน” 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่