นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดอกเล่าแผนการพัฒนาศักยภาพ ตัวแทน นายหน้า ของบริษัท วิริยะประกันภัย ในงาน “อยากเล่าให้เพื่อนฟัง # 5 ว่า ผมมีประสบการณ์ที่อยู่ในธุรกิจประกันภัยมาอย่างยาวนาน ในบทบาท การดูแลตัวแทนนายหน้า ของบริษัท วิริยะประกันภัย บริษัทกันวินาศภัย เบอร์หนึ่งของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ทราบถึงทุกข์สุขของตัวแทนนายหน้า ตัวแทนนายหน้าคนหนึ่งที่จะมีรายได้จากการขายประกันภัย ด้วยการไปหาเป้าหมาย ไปหาลูกค้าด้วยตัวของเขาเอง วันนี้จากประสบการณ์ของวิริยะที่ผ่านมา จากประสบการณ์ที่สัมผัสตัวแทนมายาวนาน มาถึงวันนี้ ทิศทางเดินว่าจะพัฒนาความก้าวหน้าและยกระดับการทำงานของตัวแทนนายหน้า ให้มีมาตรฐานที่ยืนอยู่ในสังคม และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้ใช้บริการ...
“นักร้อง เป็นอาชีพที่ผมรักมาก เป็นงานที่ผมทำแล้วมีความสุขทุกครั้ง และตั้งใจจะยึดเป็นอาชีพไปตลอดชีวิต ขณะที่อาชีพตัวแทนประกันชีวิต เป็นอาชีพที่ทำให้ครอบครัวมีความสุข คนรอบข้าง น้องๆ ทีมงานมีความสุข ผมลองทบทวนดีๆ จึงได้คิดว่า เมื่อก่อนผมเห็นแก่ตัวโดยไม่รู้ตัว ผมมีความสุขมากที่ได้ร้องเพลง ได้สังสรรค์ เฮฮา กินเหล้า เถลไถล แต่ไม่เคยถามครอบครัวและคนรอบข้างเลยว่าเขามีความสุขกับผมด้วยหรือไม่ บ่อยครั้งที่เขาต้องรอผมกลับบ้านดึกๆ บางทีรอจนเช้า”  “มาวันนี้ รูปแบบความสุขของผมเปลี่ยนไป ผมอาจไม่มีความสุขเหมือนตอนร้องเพลง แต่ความสุขที่ผมได้รับตอนนี้คือการเห็นครอบครัว เห็นคนรอบข้างมีความสุข โดยเฉพาะคุณแม่เมื่อก่อนไม่อยากให้ผมขายประกันเลย แต่วันนี้เจอใครก็คุยอวดไปทั่ว เป็นความอิ่มเอมใจที่คุณแม่ภูมิใจในอาชีพผม” คำกล่าวของ  คุณฉัตรพงษ์  ภูสีฤทธิ์  ผู้จัดการภาคอาวุโส ฝ่ายตัวแทน (AXA Prime Leader) อดีตนักดนตรีและนักร้องนำ ผู้เคยมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5 หมื่นบาท ซึ่งวิกฤตในชีวิตทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพมาสู่เส้นทางสายประกันพร้อมพกพาความไม่เชื่อมั่นและอีโก้มาเต็มเปี่ยม  วิกฤตชีวิต...จุดเปลี่ยนสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิต...
อาชีพตัวแทนประกันชีวิตในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ยังต้องปรับวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ลูกค้า และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วย  ดังนั้นการเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเติบโตในอาชีพ จึงไม่ได้วัดกันแค่ยอดขายหรือเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น  แต่ต้องพิจารณาถึงศักยภาพและคุณภาพของการทำหน้าที่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีมาตรฐานความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงด้วย “AXA Prime” คุณวุฒิสูงสุดที่กลุ่มแอกซ่าภูมิภาคเอเชีย พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับฝ่ายขายสู่มาตรฐานใหม่ โดยมุ่งเน้นที่ความเชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพ ความคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ควบการลงทุน เพื่อกระตุ้นให้ตัวแทนพัฒนาศักยภาพของตน ให้ก้าวสู่ความเป็นนักขายมืออาชีพ  เริ่มจาก AXA Prime-Agent  ก้าวสู่ AXA Prime-Leaders  และเติบโตเป็นเจ้าของสำนักงาน AXA Prime-GA ในที่สุด  AXA Prime - Agent แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ Gold ระดับ Silver และ ระดับ Bronze โดยตัวแทนระดับ Gold...
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนดแนวทางธุรกิจปี 2566 ด้วยเป้าหมาย  “Year of Growth ปีแห่งการเติบโต”  “แซลลี่ โอฮาร่า” ฉายภาพ 5 กลยุทธ์หลัก นำทัพขับเคลื่อนสู่เส้นชัย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดเผยถึงการดำเนินงานในปี 2566 ว่าบริษัทฯ กำหนดจุดยืนให้เป็นปีแห่งการเติบโต หรือ “Year of Growth”  โดยมี 5 กลยุทธ์หลักที่สำคัญในการขับเคลื่อน ดังนี้ 1.การพัฒนาฝ่ายขายให้เติบโตต่อเนื่อง  ปัจจุบัน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีตัวแทนกว่า 16,000 คน ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า...
เรืองเดช ดุษฏีสุรพจน์ "Digital Channel เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน"
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ "ประกันโควิด 8 ล้านกรมธรรม์คือ ดาต้าเบสท์ขนาดใหญ่"
           “ผมเริ่มเข้ามาทำงานที่นี่ตั้งแต่อายุ 24 ปี จนถึงวันนี้ก็ทำมา 40 ปีแล้ว เห็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยมามาก บริษัทประกันวินาศภัยจากมากกว่า 70 บริษัท จนมาถึงวันนี้เหลืออยู่แค่ 58 บริษัท เห็นบริษัทถูกปิดไปกว่า 10 บริษัท แล้วก็คิดว่าจะลดลงเรื่อยๆด้วยการขายหรือควบรวมกัน ส่วนเรื่องถูกปิดบริษัท คงจะไม่ค่อยได้เห็นมากเหมือนเมื่อก่อน เพราะกฎระเบียบของคปภ.ค่อนข้างแน่น จึงทำให้บริษัทประกันมีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าแต่ก่อน” คุณไพศาล คุนผลิน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด(มหาชน)บอกไว้อย่างนี้            *วันนี้ บริษัทไทยพัฒนาประกันภัย มีคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนรุ่นที่3...
"สุธีชัย สันติวราคม"  Covid-19 ทำให้อำนาจการซื้อ หายไป
นางสาวมนัญญา วิภัติภูมิประเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัทยูพีดีโบรคเกอร์ จำกัด เปิดเผยถึงแนวทางและกลยุทธ์ในการรุกตลาดไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ว่า “ บริษัท ยูพีดีฯ ให้ความสำดัญกับการคัดสรรบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรในเรื่องของความมั่นคงทางการเงิ การบริการที่ดีทั้งก่อนและหลัการให้บริการ โดยมีจำนวนบริษัทประกันมากกว่า 30 แห่ง ในการชี้ช่องให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย และความคุ้มครองในกรมธรรม์ที่ลูกค้าจะได้รับ ให้ลูกด้ทราบก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทำให้ลูกคมั่นใจ และ สามารถเปรียบเทียบบริษัทฯ ต่างๆ ได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีระบบงานการบริหารการจัดการภายใน ที่สมารถสร้สงประสิทธิภาพการทำงานได้อยำงถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถเก็บข้อมูลวิเคราะห์ ทำสถิติ และอำนวยความสะดวกให้ลูกด้ พนักงาน และผู้บริหาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลต่งๆ อย่างถูกต้องแม่นยำอย่างเป็นระบบ พร้อมกันนี้ ยังมีระบบ Web sevice...
เงินเฟ้อที่สูงขึ้นถึง 7.18% จากเดือนพฤษภาคม 2564 หรือสูงสุดในรอบ 13 ปี  ขณะที่เศรษฐกิจกำลังเริ่มฟื้นตัวจากมาตรการคลายล็อคดาวน์  การเปิดประเทศ และการกลับมาของหลายธุรกิจที่เคยโดนฟรีทไว้จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลต่อแนวโน้มธุรกิจสินเชื่อบุคคลอย่างไร  “พิชามน จิตรเป็นธรรม”  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจสินเชื่อบุคคล บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี วิเคราะห์ทิศทางตลาดสินเชื่อบุคคลและเปิดเผยกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ครึ่งปีหลัง 2565     พิชามน  เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดสินเชื่อบุคคลครึ่งปีหลังว่า  ต้องพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมทั้งปัจจับบวกและปัจจัยลบ โดยปัจจัยลบที่สำคัญคือเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากเดือนพฤษภาคม ปีที่แล้ว (2564) ถึง 7.18% หรือสูงสุดในรอบ 13 ปี  ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวขึ้นแรงและเร็ว จากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมัน...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger