เมืองไทยประกันภัย ผนึก ออราเคิล ส่ง Oracle Fusion Cloud ERP โซลูชั่นใหม่สู่องค์กรแห่งโลกดิจิทัล

0
81

เมืองไทยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย เลือกใช้โซลูชั่นการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรของออราเคิล Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning: ERP ช่วยส่งเสริมการทำงานเพื่อการให้บริการลูกค้าเมืองไทยประกันภัยที่ดียิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันภัย ถือเป็นผู้ให้บริการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยในหลากหลายรูปแบบ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการส่วนหลังบ้าน (Back-Office) ในด้านการเงินบัญชี และการจัดซื้อ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้าแบบ On-demand ในปัจจุบัน จากการทำงานของระบบภายในที่มีหลากหลายรูปแบบและจำเป็นต้องใช้ความรวดเร็วมากขึ้น เมืองไทยประกันภัย จึงเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรผ่านระบบคลาวด์ของออราเคิล (Oracle Cloud ERP) เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานหลังบ้านผ่านระบบคลาวด์โซลูชั่น เทคโนโลยีทันสมัย ทำให้องค์กรก้าวทันต่อสถานการณ์ได้ไว ด้วยระบบการจัดเก็บสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของข้อมูลที่ใช้ในการทำงานได้ดี แบ็คอัพข้อมูลไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บจก.ไอซีอี คอนซัลติ้ง
ปุณฑริกา ใบเงิน  กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
วัลลภา เปี่ยมนพเก้า ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศ และผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ประเทศไทย

นางปุณฑริกา ใบเงิน  กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI กล่าวว่า “ระบบภายในการเงินบัญชี และจัดซื้อของบริษัทฯ ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการนำคลาวด์โซลูชั่นมาใช้งานภายในบริษัทฯ นั้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี สามารถช่วยส่งเสริมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าระบบ Oracle Cloud ERP จะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้บริษัทฯ ของเราสามารถควบคุมการจัดการงบประมาณได้ดียิ่งขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนรวมในการใช้จ่ายด้านการดูแลระบบเดิม อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบงาน Total cost of ownership ซึ่งอาจมีแนวโน้มลดลงเมื่อมีการใช้งานไปในระยะยาว”

โซลูชั่น Oracle Cloud ERP ได้รับการวางระบบโดย ไอซีอี คอนซัลติ้ง พันธมิตรของออราเคิล เพื่อปรับการควบคุมขั้นตอนทางการเงินและการจัดซื้อ พร้อมสำหรับการทำงานหลังบ้านและการให้บริการต่างๆ ในด้านการประกันภัย ด้วยโซลูชั่น Oracle Cloud ERP ทีมการเงินของเมืองไทยประกันภัยสามารถปรับเปลี่ยนขนาดการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้การทำงานได้ดี ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งตอบรับตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูงสุด และเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ของธุรกิจ

นางวัลลภา เปี่ยมนพเก้า ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศ และผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ประเทศไทย กล่าวว่า “ธุรกิจประกันภัยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และเงื่อนไขต่างๆในปัจจุบัน ออราเคิลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และมีการอัปเดตโซลูชั่นต่างๆ ในทุกไตรมาสต์ ซึ่งทำให้เมืองไทยประกันภัยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดบนมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยที่ดีที่สุด อีกทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในภาคธุรกิจ และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น”

นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด กล่าวว่า จากการเป็นพันธมิตรของออราเคิลมานานกว่า 25 ปี และมีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจประกันภัยด้วย ทำให้เรามีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในตัวระบบออราเคิลเป็นอย่างดี เราเชื่อมั่นว่าเมืองไทยประกันภัยจะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Oracle Fusion Cloud ERP และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here